Forside

07.02.19

 

Udfordringer til kirken

– en bog fra Kirkeligt Centrum

For 120 år siden blev Kirkeligt Centrum til. Det markerer vi med en antologi, en debatbog med det mål at pege på en række temaer, som vi finder væsentlige i den folkekirkelige debat. Det er temaer, som ikke fik så meget opmærksomhed i Lutheråret 2017.

Artiklerne i bogen er skrevet af følgende:

Professor Peter Lodberg, professor Kurt Ettrup Larsen, biskop Marianne Gaarden, rektor emeritus Eberhard Harbsmeier, sognepræst Birgitte Kragh Engholm, pastor emeritus Ole Juul, kirkekunstneren Arne Haugen Sørensen, pastor emeritus Birgitte Thyssen, biskop Elisabeth Doms Christensen og generalsekretær Mads Christoffersen

Bidragyderne til denne bog er ikke hentet fra kredsen omkring Kirkeligt Centrum, men det er folk, som tydeligt nok har noget på hjertet og som sætter fokus på områder, som vi finder væsentlige.

Bogen er udgivet af forlaget Eksistensen og prisen er kr. 179,-

Læs bogen – den fortæller om, hvad vi optaget af.

 

Citater fra bogen:

”Vi lever i én verden, der er skabt af den ene Gud og som går mod sin nyskabelse ved Helligånden, sådan som forkyndelsen af den ene Kristus fortæller os. Når kirken glemmer sin opgave skal den reformeres; når husstanden glemmer sin, skal den oplæres, og når politikken glemmer, hvad den skal, skal politikerne irettesættes”. Peter Lodberg

 

”I dag er der også mange liturgiske eksperimenter og nydannelser. Skal folkekirken have gavn af alt det nye – ja holde til det – må der være en stærk midte at forny ud fra – og vende tilbage til. Mere end nogensinde er der behov for en fornyelse på klassisk grund. Også fordi den kristelige oplæring står svagt og derfor bør prioriteres mere end nogensinde. I skolen, om det er muligt, og i hvert fald i sognene. Der er brug for indøvelse i luthersk kristentro i en tid, hvor traditioner smuldrer og hvor mange religiøse ting er i spil”. Kurt E. Larsen

 

”En søndag sad jeg til gudstjeneste og følte mig i grunden særdeles godt tilpas, for salmevalget og liturgien var, som jeg havde håbet på. Og så var der alligevel noget, der haltede. Jeg sad i kirken og savnede gedigent åndeligt føde, og jeg tror, der var andre, der havde det på samme måde. Vi skal tales til. Tiltales. Anfægtes….Men hvis vi er så knuselskede, som forkyndelsen i en temmelig udvandet form lyder, hvorfor har vi så brug for det, som er gudstjenestens kerneydelse. Syndernes forladelse. Det vil jeg have at vide. Hver gang”. Ole Juul)

 

 

 

I arkiv