Landsmøde 2016

Invitation:

Kirkeligt Centrum

afholder

landsmøde  lørdag den 1. oktober 2016

i

Jyllinge præstegård laden, Præstegårdsstræde 9, Jyllinge

 

Tema: Hvad er det at tro?

 

Program:

09.30    Morgensang i kirken v. sognepræst Kaj Bollmann

10.00    Kaffe i laden og velkomst v. Henning Nørhøj, formand for Kirkeligt Centrum

10.30    Professor Niels Henrik Gregersen – ”Sansen for midten: Syv indgange til den

generøse ortodoksi”. Om det uopgivelige i (ortodoksi) i kristendommen – der samtidig også er det rummelige

    

11.50   Præsentation af Kirkeligt Centrums projekt ”Tro i dag”.

12.30   Frokost

13.30   Oplæg og workshop ”Hvad er tro?” v. Kirkeligt Centrums bestyrelse

15.00  Kaffe¨

15.30  Generalforsamling i Kirkeligt Centrum,

17.00  Landsmødet slutter

 

Pris for mødet inkl. frokost og 2 x kaffe: kr. 200, som betales ved mødet eller indsættes på Kirkeligt Centrums kontonr.

Tilmelding: Henning Nørhøj – mail: l.h.norhoj@gmail.com. tlf 40376268 eller Kaj Bollmann – mail: kb@km.dk

 

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Kirkeligt Centrums bankkonto
Reg. nr: 9261
Kontonr: 000 194 662

Udgivet i Ikke kategoriseret