Forside

Udtalelse fra Kirkeligt Centrums landsmøde 01.10.2016 vedr. det stigende antal udmeldelser af folkekirken.

Siden foråret har vi oplevet et betydeligt og stigende antal udmeldelser af folkekirken, bl.a. i kølvandet på en ateistisk udmeldelseskampagne.

Antallet af udmeldelser er stadig begrænset i forhold til folkekirkens medlemstal, og der finder også et pænt antal dåb og genindmeldelser sted. Alligevel er det nødvendigt at tage udviklingen alvorligt, fordi den er et tegn på, at den rodfæstede opbakning bag og tilknytning til folkekirken ikke mere er en given sag.

For mange er forbindelsen til folkekirken så løs, både indholdsmæssigt og praktisk, at det ikke kræver de store overvejelser at melde sig ud, hvis der kommer opfordringer til det, bl.a. med henvisning til besparelsen ved ikke at betale kirkeskat, selvom kirkeskatten for de fleste ikke udgør en mærkbar udgift.

Det er nødvendigt med en markant og positiv folkekirkelig indsats for at styrke befolkningens kirketilhørsforhold. Det er en indsats, der begynder i sognene med at skabe et aktivt, synligt og relevant kirkeliv, og hos præster og undervisere med at formidle det kristne budskab tydeligt og nutidigt, så mennesker oplever det som betydningsfuldt i deres tilværelse. Det er hovedopgaverne for de menighedsråd, der skal til at arbejde i den nye valgperiode, og for alle ansatte og frivillige i folkekirken.

På Kirkeligt Centrums vegne

Kaj Bollmann, formand

Udtalelse fra Kirkeligt Centrums landsmøde 01.10.2016 vedr. kvoteflygtninge

 I 2025-planen har regeringen gjort det klart, at Danmark stopper med at tage imod de såkaldte kvoteflygtninge resten af året, i alt 491, herunder flygtninge med svær sygdom og handicaps – et forslag som i øvrigt har fået opbakning fra folketingets flertal. Ifølge udlændinge- og integrationsministeren er modtagelsen af kvoteflygtninge til Danmark suspenderet på ubestemt tid.

Kirkeligt Centrums landsmøde, afholdt 1. oktober, vil hermed opfordre politikerne til at genoverveje denne beslutning. Det er en beslutning, som anfægter rigtig mange af os danskeres selvfølgelige opfattelse af grundlæggende etiske værdier og den menneskeopfattelse, hvorpå vi ellers bygger vores demokrati og frihedsforståelse. Vi bør have overskud til at give plads, rum og omsorg til mennesker, der uforskyldt lider, hvad enten det er pga. af hungersnød, klimaforandringer eller krigshandinger.

Som nation har vi tilsluttet os internationale konventioner og ordninger, der skal give plads til medmenneskelighed.  Vi finder det derfor beskæmmende, at vi som nation lukker os om os selv.

På Kirkeligt Centrums vegne

Kaj Bollmann, formand

I arkiv