Forside

 

Indbydelse til seminar:

Autencitet og relevans i gudstjenesten og forkyndelsen

I Kirkeligt Centrum har vi i forlængelse af vores udgivelse ”Udfordringer til kirken” (Eksistensen januar 2019) drøftet den forkyndelseskrise, som vi mener bliver tydeligere og tydeligere i folkekirken. Er vi havnet i en tryghedsteologi, som sognepræst Maria Louise Odgaard Møller har formuleret det i et par kronikker i Kristeligt Dagblad.  Véd vi ikke længere, hvad frelse er? Hvad med Gudsbilledet? Er vi vendt tilbage til romantikkens harmonitænkning, fordi det passer godt til det, vi mener er forventningen til kirkens forkyndelse? Tilsvarende har pastor emeritus Ole Juul i sin artikel i ”Udfordringer til kirken” udtrykt nødvendigheden af, at vi i kirken på evangelisk-luthersk grundlag taler om synd og skyld, at vi stilles til regnskab i vores eksistentielle hverdag.

Vi vil meget gerne starte en debat om, hvad der sker i den folkekirkelige teologi. Ikke mindst finder vi det vigtigt nu, hvor vi står overfor eventuelle ændringer i gudstjenestens og de kirkelige handlingers liturgi. For liturgi og teologi er nu en gang sammenhængende størrelser.

Dato: Lørdag den 16. november 2019.

Sted: Emmaus (tidl. Haslev udvidede Højskole), Højskolevej 9, Haslev.

Tid. kl. 10.00 – 15.30 – idet selve seminaret er færdig kl. 14.30. Dernæst er der generalforsamling i Kirkeligt Centrum.

Deltagelse i seminar inkl. Frokost/kaffe er gratis.

 

Program

Kl. 10.00 Velkomst v. formand for Kirkeligt Centrum sognepræst Kaj Bollmann.

Oplæg: Sognepræst Marie Louise Odgaard Møller, Padborg: Dåb og nadver – er det sakramentale ved at forsvinde?

Pastor emeritus Ole Juul: Hvad er forkyndelsens krise – og hvordan kommer den til udtryk i dagens prædiken?

Kl. 12.00   Frokost

Kl. 13.00 – 14.30   Debat

Kl. 13.30 – 15.30   Kirkeligt Centrums generalforsamling

 

De to indlæg plus debatten vil senere blive lagt ud på Kirkeligt Centrums hjemmeside – og være en optakt til, at vi etablerer os som en ”tænketank”.

Tilmelding inden mandag den 11. november til:

Kaj Bollmann. Mail kb@km.dk tlf. 46788160 / 23106816

eller

Henning Nørhøj. Mail l.h.norhoj@gmail.com tlf 40376268

 

Velkommen til en spændende debatdag.

På bestyrelsens vegne

Kaj Bollmann, formand for Kirkeligt Centrum

 

——————————————–

Udfordringer til kirken

– en bog fra Kirkeligt Centrum

For 120 år siden blev Kirkeligt Centrum til. Det markerer vi med en antologi, en debatbog med det mål at pege på en række temaer, som vi finder væsentlige i den folkekirkelige debat. Det er temaer, som ikke fik så meget opmærksomhed i Lutheråret 2017.

Artiklerne i bogen er skrevet af følgende:

Professor Peter Lodberg, professor Kurt Ettrup Larsen, biskop Marianne Gaarden, rektor emeritus Eberhard Harbsmeier, sognepræst Birgitte Kragh Engholm, pastor emeritus Ole Juul, kirkekunstneren Arne Haugen Sørensen, pastor emeritus Birgitte Thyssen, biskop Elisabeth Doms Christensen og generalsekretær Mads Christoffersen

Bidragyderne til denne bog er ikke hentet fra kredsen omkring Kirkeligt Centrum, men det er folk, som tydeligt nok har noget på hjertet og som sætter fokus på områder, som vi finder væsentlige.

Bogen er udgivet af forlaget Eksistensen og prisen er kr. 179,-

Læs bogen – den fortæller om, hvad vi optaget af.

 

Citater fra bogen:

”Vi lever i én verden, der er skabt af den ene Gud og som går mod sin nyskabelse ved Helligånden, sådan som forkyndelsen af den ene Kristus fortæller os. Når kirken glemmer sin opgave skal den reformeres; når husstanden glemmer sin, skal den oplæres, og når politikken glemmer, hvad den skal, skal politikerne irettesættes”. Peter Lodberg

 

”I dag er der også mange liturgiske eksperimenter og nydannelser. Skal folkekirken have gavn af alt det nye – ja holde til det – må der være en stærk midte at forny ud fra – og vende tilbage til. Mere end nogensinde er der behov for en fornyelse på klassisk grund. Også fordi den kristelige oplæring står svagt og derfor bør prioriteres mere end nogensinde. I skolen, om det er muligt, og i hvert fald i sognene. Der er brug for indøvelse i luthersk kristentro i en tid, hvor traditioner smuldrer og hvor mange religiøse ting er i spil”. Kurt E. Larsen

 

”En søndag sad jeg til gudstjeneste og følte mig i grunden særdeles godt tilpas, for salmevalget og liturgien var, som jeg havde håbet på. Og så var der alligevel noget, der haltede. Jeg sad i kirken og savnede gedigent åndeligt føde, og jeg tror, der var andre, der havde det på samme måde. Vi skal tales til. Tiltales. Anfægtes….Men hvis vi er så knuselskede, som forkyndelsen i en temmelig udvandet form lyder, hvorfor har vi så brug for det, som er gudstjenestens kerneydelse. Syndernes forladelse. Det vil jeg have at vide. Hver gang”. Ole Juul)

 

 

 

I arkiv