Regnskab

Kirkeligt Centrum  –  Regnskab 2017

 Indtægter 2016                                                                           Indtægter 2017

9.900,00     Bidragsydere                                                                  3.900,00

2.093,00     Kollekt                                                                            1.926,00

6.398,93    Gaver                                                                                  760,00

0    Renter                                                                                                         0

15.576,05    Kulturstyrelsen                                                              14.715,60

2.200,00     Landsmøde – deltagerbetaling                                                0

 

36.167,98     I alt                                                                                                     21.301,60

 

Udgifter 2016                                                                         Udgifter 2017

15.494,00   Årsskrift, trykning                                                      0

9.518,95    Årsskrift, forsendelse                                                 0

6.992,00   Rejseudgifter, møder                                   2.179,00

10.750,00   Bestyrelsesmøder                                          7.198,50

662,90   Porto, gebyrer                                                 545,00

5.135,70   Kontorudgifter                                               2.210,90

3.800,00   Kontingenter                                                3.826,00

1.125,00    Gaver, repræsentation                                     258,00

3.023,00    Landsmøde                                                                 0   

 

                       56.501,55     I alt                                                                                 16.217,40

 

                       20.333,57     Underskud – 2016 /  Overskud – 2017              5.084,20

                  

67.244,07     Egenkapital ved årets begyndelse                                            46.910,50

                                                  Egenkapital pr. 31. december 2017                     51.994,70

Indestående på konto nr. 9261 3050194662 i Den Jyske Sparekasse                      51.994,70

 

I arkiv